• Dariusz Dudek

Czas na mężczyzn w Kościele!


“Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa” (1 Kor, 1, 12). Problemy z jednością w Kościele to sprawa tak stara, jak sam Kościół. Paweł Apostoł upomina jednak Koryntian, że nie jest to stan normalny. O jedność trzeba zabiegać!


Synod, który trwa w Kościele od października ubiegłego roku, to przypomnienie, że jedność to powołanie Kościoła. Hasło “Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja” niemal krzyczy od nas, ludzi Kościoła: idźmy razem (synod z języka greckiego oznacza wspólną drogę), jako wspólnota, by wykonać misję Kościoła: głosić Chrystusa.


W rozmowach synodalnych nie może zabraknąć głosu mężczyzn: członków wspólnot, grup, duszpasterstw, które mocno uaktywniły się w ostatnich latach. Ważna jest także obecność osób konsekrowanych ze zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego.

Wspólnota “Droga Odważnych” postanowiła zorganizować przestrzeń na wymianę myśli, rozmowy i poznanie się członków męskich wspólnot. Po rozmowie z br. Łukaszem Woźniakiem - ministrem prowincjalnym Prowincji Warszawskiej Braci Mniejszych Kapucynów, który objął patronatem to wydarzenie - zapadła decyzja, by przygotować spotkanie synodalne “Mężczyzna w Kościele”. Będzie to okazja nie tylko do rozmów, ale też do wspólnej modlitwy i budowania jedności wśród różnych charyzmatów, które działają w grupach zrzeszających mężczyzn.


Spotkanie odbędzie się najpierw wewnątrz wspólnot. Każda z grup, która zgłosi swój udział, otrzyma materiały, by przeprowadzić rozmowy pośród swoich członków. Następnie, 2.04.2022 r w Ołtarzewie, odbędzie się spotkanie przedstawicieli wspólnot i podsumowanie prac.

Szczegóły już wkrótce!
40 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie